Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Sten A Olssons stiftelse


Grafisk identitet

Generativ design
Rörlig grafik
Årsbok Marknadsföringsmaterial Etc.

Levande design.

Sedan 1996 har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal stipendier till talangfulla personer som arbetar inom konst, musik, scenkonst och design. Vidare har stiftelsen lämnat bidrag till ett antal forsknings- och kulturprojekt i Västsverige.

2012 fick OiD ta över det ärofyllda uppdraget att förvalta, förädla och förnya detta anrika stipendium. OiD utveckalde tillsammans med Taller Design en lösning som bygger på generativ design, en metod där visuella, ljud- eller formmässiga element omvandlas och översätts till unika bilder. Varje stipendiat lämnar personliga spår och individuella avtryck. Slutresultatet av denna process är ett digitalt fingeravtryck, ett möte mellan kreativitet, vetenskap och slump. Systemets variationsmöjligheter är i det närmaste outtömliga.