Göteborgs Stad

Agnes Karlssons Kulturpris


Grafisk identitet

Diplom med monogram
Foliering och prägling

Högtidliga former.

Diplom får man om man har gjort ett bra utförande. Ett bekräftelse på papper. Göteborgs Stad önskade sig ett diplom att dela ut till eldsjälar. Agnes Karlssons Kulturpris delades ut år 2012, 2013 och 2014.