Göteborgs Stadsmuseum

Vi är Romer


Designkoncept

Årets utställning 2013

Årets utställning och Årets museum 2014

Göteborgs Stadsmuseum har skapat en vacker, värdig och tankeväckande utställning av och med romer med syftet att se människan bakom myten, öka kunskapen om samt motverka negativa attityder. Med utgångspunkt i personliga porträtt utvecklas en fördjupad kunskap om ett mångfacetterat ämne. Göteborgs stadsmuseum har genom ett medskapande arbetssätt tagit ett helhetsgrepp på hela utställningsprocessen som utmanar och inspirerar.